در این مقاله به معرفی و تاریخچه پرچم افغانستان میپردازیم.

برای سفارش انواع پرچم های ملی و کشوری با کارشناسان ما تماس بگیرید.

معنا و مفهوم پرچم افغانستان

پرچم افغانستان  طراحی بسیار جالبی دارد و معانی نمادین عمیقی در طراحی این پرچم استفاده شده است. رنگ های به کار رفته در این پرچم بیانگر خصوصیات و تاریخ کشور افغانستان هستند. این رنگ ها نمادی از خون های ریخته شده در جریان جنگ استقلال طلبی افغانستان، مذهب و شکوفایی کشور و روزگار تیره و تار این کشور در گذشته هستند. نماد ملی این کشور نشان دهنده ی مذهب اسلام است و با استفاده از عبارت عربی به کار رفته در این نماد، ذکر الله اکبر نیز در پرچم جای گرفته است.

حقایقی درباره پرچم افغانستان

کشور افغانستان از اوایل قرن ۱۸ تا به امروز ۲۶ پرچم متفاوت در تاریخچه خود داشته است.

پرچم فعلی این کشور در میان پرچم های طراحی شده برای این کشور، یکی از چهار پرچمی است که در طراحی خود یک بنا را به تصویر کشیده است.

تاریخچه پرچم افغانستان

اولین پرچم کشور افغانستان در سال ۱۷۰۹ و در زمان سلطه سلسله هوتکیان روی کار آمد. از آن زمان این کشور ۲۶ پرچم متفاوت داشته است. پرچم این کشور در طول قرن بیستم ۱۹ مرتبه تغییر پیدا کرده است که این رکورد بین کشورهای جهان بی سابقه است. اغلب پرچم های این کشور از جمله پرچم فعلی افغانستان از سه رنگ قرمز، سیاه و سبز در طراحی خود استفاده کرده بودند.

اولین پرچم این کشور کاملا با رنگ سیاه طراحی شده بود. نماد ها در قرن بیستم به پرچم اضافه شد. رنگ های سیاه، قرمز، سبز و سفید در سال ۱۹۲۸ به پرچم افزوده شدند. البته آن پرچم مدت زیادی مورد استفاده قرار نگرفت چرا که نماد به کار رفته در پرچم تغییر کرد. پرچم این کشور پس از این تغییرات در طی سال های بعد نیز هر چند سال دستخوش تغییراتی بوده است و بسیاری از طراحی ها تنها به مدت یک سال مورد استفاده شدند. طراحی فعلی پرچم افغانستان از سال ۲۰۱۳ به عنوان پرچم ملی کشور تعیین شده است.

رنگ های این پرچم

این پرچم از سه ستون عمودی تشکیل شده است. رنگ های به کار رفته در پرچم، رنگهای سیاه، سبز و قرمز هستند. رنگ سیاه در این پرچم یادآور گذشته پر فراز و نشیب این کشور است. رنگ سبز نمادی از اسلام و شکوفایی کشور است و رنگ قرمز یادآور خون شهدایی است که در را به استقلال رسیدن افغانستان ریخته شده است.

نماد ملی این کشور هم در مرکز پرچم و با رنگ سفید جای گرفته است. در این نماد تصویر یک مسجد و منبر در کنار دو پرچم ملی مشاهده می شود. در این نماد در کنار نام افغانستان تاریخ به استقلال رسیدن این کشور در سال ۱۹۱۹ نیز قید شده است، تکبیر الله اکبر و عبارت شهادتین هم در بخش بالایی نماد قرار گرفته است.