پایه تشریفات خورشیدی کله قندی

آبکاری طرح طلایی و زرد

مناسب برای پرچمهای تشریفات داخل اتاق مدیران –همایشها – سمینارهاو…

۰/۵ (۰ نظر)
۰/۵ (۰ نظر)