پایه تشریفات خورشیدی نقره ای پاسخگوی هر سلیقه ای است.

از پایه پرچم تشریفاتی خورشیدی نقره ای می توان برای پرچم ایران و سایر پرچم ها استفاده می شود.

هر یک طرف پایه پرچم تشریفاتی خورشیدی نقره ای را لوگوی سازمانی استفاده نمود.

جنس پایه پرچم رومیزی خورشیدی نقره ای از فلز استیل با روکش آبکاری کروم می باشد.

این نوع پایه پرچم از سری پرچم ها رومیزی و رسمی محسوب می شود.

گفتنی است پایه پرچم تشریفات خورشیدی نقره ای از پایه پنجه شیری سنگین تر می باشد.

۰/۵ (۰ نظر)
۰/۵ (۰ نظر)