متداولترین نوع چاپ پرچم تشریفات و رومیزی چاپ دیجیتال می باشد و انواع دیگر چاپ شامل چاپ پفکی ، چاپ سیلک ، گلدوزی و لیزر می باشد