انواع پرچم رومیزی شامل پرچم رومیزی دو رو معمولی ، پرچم رومیزی لمینت ، پرچم رومیزی تی ، پرچم رومیزی اف ، پرچم رومیزی گلدوزی و پرچم رومیزی پفکی می باشد