چاپ و فروش انواع پرچم رومیزی از جمله پرچم رومیزی لیزری ،پرچم رومیزی  L ،پرچم رومیزی T ،پرچم V شکل رومیزی،پرچم ریسه دار ، پرچم لیزری رومیزی و …