سازه های نمایشگاهی شامل انواع پاپ آپ، رول آپ، قاب فنری، پایه بوم، استند، میز کانتر و جاکاتالوگی می باشد.