پرچم تشریفاتی چیست؟

نوع تشریفات ریشه دار پرچم هائی بزرگ هستند که روی پایه هایی عمودی قرار میگیرند و معمولا در مراسم ها، همایش ها و یا در شرکت های بزرگ و معتبر استفاده میشود.

دلایل استفاده از پرچم تشریفاتی چیست؟

  • این پرچم در ابعاد مناسب با فضای شما که از هر جایی دیده می شود، تبلیغ شایسته ای برای شرکت شما خواهد بود.
  • پرچم ها همواره از نظر روانی تاثیر مثبتی روی مخاطب می گذارند.
  • آن ها اهداف و مالکیت شما را نشان خواهند داد.
  • تسلط شما بر روی امورتان و اینکه به برند شرکتتان مطمئن هستید.
  • آنقدر مطمئن که می توانید با توجه به حضور آن، از انجام کارها به نحو احسن خیالتان راحت باشد.
  • پرچم ها حرف های زیادی برای زدن دارند و شما با قرار دادن پرچم تتبلیغاتی ، کیفیت و اعتماد ایجاد خواهید کرد.

معرفی پرچم تشریفاتی :

وقتی شما پرچم  برند خود را در سالن ورودی شرکت قرار می دهید، مشتری و مخاطب با دیدن آن با برند شما آشنا خواهد شد.

این محصول با کیفیت مناسب می تواند اعتماد به نفس شرکت و کارمندانش را نشان دهد. این پرچم باید در جای مناسبی قرار بگیرد تا برای همه قابل مشاهده باشد.

ابعاد بزرگ  این امکان را فراهم خواهد ساخت که از فاصله دور هم قابل تشخیص باشد. با این حال برای فضاهای بسته و کوچک باید ابعاد کوچک تری را در نظر گرفت.

نمونه کار ها