چاپ پرچم رومیزی برروی پارچه ساتن مات و براق از خدمات قابل ارائه است. پرچم ها همواره در نگاه مردمان ناخودآگاه نمادی از اقتدار و بزرگی را دارند.

چاپ عکس و لوگو برند و یا شرکت برروی پرچم قطعا می تواند شما را در محیط داخلی محل کار و یا محیط های عمومی و نمایشگاهی بالاتر ببرد.