پرچم تشریفات | مدل پرچم تشریفات گلدوزی را می توان ، نسبت به چاپ های بالا مقاوم تر و دارای کیفیت بالاتری دانست.

پرچم تشریفات گلدوزی با استفاده از یک چرخ مخصوص طرح و نشان مجموعه شما بر روی پارچه پرچم تشریفات گلدوزی می شود.

این پرچم تشریفات در طرح و رنگ هم بسیار محدود می باشد زیرا رنگ های آن باید بر اساس رنگ لوگو مجموعه انتخاب شود .

این نوع چاپ در برابر شرایط های محیطی بسیار تاثیر پذیر می باشد و باید در مقابل تمامی شرایط های حفظ و مراقبت شود.

۰/۵ (۰ نظر)
۰/۵ (۰ نظر)