پرچم تشریفات | مدل پرچم تشریفات مخروطی

پرچم تشریفات مخروطی تولید شده توسط ،شرکت جهان پرچم نشان همراه با چاپ دیجیتال و چاپ سیلک است.

این محصول از جنس ضخیم ساتن وارداتی تولید می شوند.
بسیار زیبا و ثابت روی میله پرچم نگهداشته می شود.
 نصب پرچم های مخروطی مانند همان پرچم های دورو ساتن است.
ما ابتدا قلاب اولی را به قسمت بالای میله پرچم و قلاب دوم را به وسط میله پرچم در جای خود گره میزنیم.
پرچم مخروطی ایستایی دارد .
هیچ نیازی به طلق نگهدارنده در زیر پرچم نیست و خود کاملا زیبا و شکیل می ایستد.
۰/۵ (۰ نظر)
۰/۵ (۰ نظر)