شرکت جهان پرچم نشان تولید کننده انواع پرچم و سازه و مجری کلیه امور تبلیغاتی

پروژه ها

تله سی یژ دربند - تهران

 • تعداد میله : 40 عدد
 • ارتفاع میله ها : 3.5 تا 7 متر

  هتل شهر - تهران

  • تعداد میله : 20عدد
  • ارتفاع میله ها : 3.5 تا 15 متر

   کتابخانه ملی ( فرهنگستان علوم )

   • تعداد میله : 5عدد
   • ارتفاع میله ها : 15 متر

    پادگان لشگرک - لواسانات - تهران

    • تعداد برج نوری : 2 عدد
    • ارتفاع برج نوری : 15 متر

     پارک علم و فناوری مدرس - تهران

     • تعداد میله پرچم : 10 عدد
     • ارتفاع میله پرچم : 3.5 تا 9 متر
     • تعداد برج نوری : 2 عدد
     • ارتفاع برج نوری : 15 متر

      پروژه نصب میله پرچم و چراغ پارکی

      پروژه نصب میله پرچم و چراغ پارکی